pobierz załącznik 1

 

 

pobierz załącznik 2

 

 

pobierz załącznik 3

1. Organizator

1.1. Organizatorem konkursu jest Partnerstwo - „Tradycja - Kultura - Nowoczesność”, którego liderami w tym działaniu są Miejski Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie.

1.2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Biblioteki http://www.biblioteka.barcin.pl/, Urzędu Miejskiego w Barcinie www.barcin.pl
i Miejskiego Domu Kultury http://www.mdkbarcin.com.pl/

1.3. Konkurs realizowany jest w ramach organizacji festynu kulturalnego pt.: „Noc Świętojańska 2017”.

2. Cel konkursu

 

2.1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej” oraz aktywizacja i integracja mieszkańców gminy.

 

3. Warunki uczestnictwa

 

3.1. W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie lub nieletnie, ale za zgodą prawnego opiekuna.

3.2. Konkurs kierowany jest do osób indywidualnych, w konkursie nie mogą brać udziału zespoły.

3.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (z załącznikiem) do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin ul. LWP 4a, Filii nr 1 ul. Kościelna 15, Filii w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c   lub Filii w Mamliczu do dnia 20 czerwca 2017 r. oraz wianka opatrzonego imieniem i nazwiskiem autora w sobotę 24 czerwca do godz.18:00.

3.4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu konkursu, oraz do wykorzystania wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) wybranych uczestników konkursu do promocji działalności Partnerstwa - „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”

3.6. Przedmiot konkursu: wianek świętojański, który powinien być wykonany z żywego materiału roślinnego plus przymocowana trwale świeca ( świece). Średnica wianka powinna wynosić : 25 – 50 cm.

3.7. Miejsce składania prac: nadnotecki bulwar przy kościele św. Jakuba w Barcinie – obok sceny. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: kategoria, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe.

3.8. Termin rozstrzygnięcia konkursu : 24.06.2017 ok. 18:30

4. Ocena oraz nagrody

4.1.Wianki będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :

- dzieci i młodzież do 14 roku życia

- kategoria open

4.2. Wianek powinien być wykonany zgodnie z opisem podanym w punkcie 2.5. niniejszego regulaminu

4.3. Powołane przez organizatora Jury będzie oceniać wianki zwracając szczególną uwagę na staranność wykonania, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne.

4.4. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i puszczeniem wianków na wodę.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie  konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku  zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.

5.2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.

5.3. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga organizator konkursu.

5.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

szukaj

Najnowszy nr Pogłosu Barcina

na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

nasz adres

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 Barcin

tel. 664 552 946

 

dyrektor MDK: 600 481 386

email: kulturabarcin@o2.pl

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd