w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie oraz powołania komisji konkursowej

 

pobierz zarządzenie z załącznikami - szczegółowe informacje

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2004 r., Nr 154 poz. 1629),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

§ 2. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie w składzie:
1) Lidia Kowal - przewodnicząca komisji,
2) Bernadeta Chojnacka - czlonek komisji,
3) Waldemar Dolata - członek komisji,
4) Karolina Banaszak - sekretarz komisji,
5) Rafał Rydlewski - członek komisji.

§ 4. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacja o ogłoszeniu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym, na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Domu Kultury.

§ 6. Formalnym kryterium wyboru kandydata jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 7. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 21 dni od daty upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

§ 8. Tresć niniejszego zarządzenia podaje się do wiadomości pracownikom Miejskiego Domu Kultury w sposób przyjęty w tej instytucji.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2018 r.

 

 

szukaj

Najnowszy nr Pogłosu Barcina

na stronie

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

nasz adres

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 Barcin

tel. 664 552 946

 

dyrektor MDK: 600 481 386

email: kulturabarcin@o2.pl

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd