Gabriela Kundziewicz I Nagranie koncertu


 

Miejski Dom Kultury w Barcinie otrzymał dofinansowanie z programu „Kultura w sieci” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz wniosek na realizacje projektu „Telewizyjny Dom Kultury” znalazł się wśród 1 182 zwycięskich na 5 948 wszystkich wniosków, które wpłynęły do NCK. Kwota dofinansowania wynosi 20 000. Dzięki temu dofinansowaniu 13 czerwca w sali widowiskowej domu kultury odbyło się nagranie koncertu Gableieli Kundziewicz. Nagranie to będzie częścią  4 odcinka  Telewizyjnego Domu Kultury – „Kultura w sieci”. Odcinek można będzie obejrzeć w Telewizji Lokalnej Barcin, na portalu społecznościowym Facebook  Miejskiego Domu Kultury oraz na platformie YouTube.