Jest taki kraj – Koncert dla Niepodległej


 

10 i 11 listopada odbyły się uroczystości związane 100 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę. W sobotę odbyły się 2 koncerty dla mieszkańców, na które można było nabyć bezpłatne wejściówki, w niedzielę artyści wystąpili po raz kolejny tym razem dla zaproszonych gości. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe, następnie w odświętnym korowodzie udano się do parku miejskiego, gdzie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy i nadano parkowi nazwę Parku Wolności. Wszyscy goście udali się do Miejskiego Domu Kultury gdzie odbył się koncert, całość rozpoczęły przemówienia Burmistrza Barcina pana Michała Pęziaka oraz Starosty Żnińskiego Pana Zbigniewa Jaszczuka, który złożyli w ręce zasłużonych pamiątkowe medale. Po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym rozpoczął się właściwy koncert oraz występy utalentowanych miejscowych artystów, pośród których znalazły się przedszkolaki, uczniowie szkół, harcerze oraz członkowie orkiestry, chórów i zespołów.

Widowisko łączyło w sobie tekst, muzykę, śpiew, gest, mimikę, ruch i przestrzeń, wrażenia spotęgowały efekty dźwiękowe, gra światłem i projekcje wizualne, artyści zadbali o wspaniały klimat, który wpisał się w Jubileusz Stulecia. Nie zabrakło wzruszeń, podniosła ale i zarazem radosna atmosfera koncertu pozwoliła wrócić myślami do dni, kiedy Polacy walczyli o odrodzenie wolnej ojczyzny.

Każdy z zaproszonych gości przy wyjściu otrzymał pamiątkowy medal z rąk pana burmistrza i starosty, który z pewnością będzie miłą pamiątką wyjątkowego jubileuszu.