PARK SZTUKI I „Skrzypce i akordeon”


 

 

2 sierpnia w Parku Wolności odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu Park Sztuki. Tym razem mieliśmy okazję spędzić dwie godziny przy dźwiękach akordeonu, na którym zagrał dla Państwa Bogdan Chołdrych z Poznania. „Skrzypce i akordeon” – tak nazwane zostało wydarzenie, jednak z powodu choroby drugiego artysty nie mieliśmy przyjemności usłyszeć dźwięku skrzypiec w parku. Publiczność chętnie zajmowała miejsca na ławkach przy stawie oraz w cieniu drzew. Kolejne wydarzenie w ramach Parku Sztuki odbędzie się 16 sierpnia, a jego nazwa to: ” Żywe pomniki i inne sztuki uliczne”.