Spektakl ” Tragedia Jana”


27 listopada na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpili aktorzy z teatru Chorea. Był to ostatni spektakl realizowany w ramach projektu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spektakl opowiadał biblijną historię Jana Chrzciciela podejmującego walkę z trawiącymi świat grzechami rozpusty, pychy, tchórzostwa i pazerności. Popada on w konflikt z prowadzącymi hulaszcze życie Herodem, który przywłaszczył sobie żonę własnego brata. Kluczowym elementem intrygi jest mityczny taniec córki Herodyjady (popularnie zwanej Salome), wskutek którego niepokorny święty pozbawiony zostaje głowy. Jednak u Gawatowica-niczym w średniowiecznym misterium-zło zostaje potępione, a winni niesprawiedliwości-ukarani. Ten Wczesnobarokowy tekst napisany w 1619 roku na jarmark świętojański w Kamionce Strumiłowej jest unikalnym zabytkiem języka polskiego i świadectwem tradycji teatru jarmarcznego. Całość odgrywana niegdyś przez uczniów kolegium jezuickiego z jednej strony zawiera zawiera elementy farsy i groteski, a z drugiej boskiego lęku i grozy. Żywy i dynamiczny język Gawatowica nie ustępuje mistrzom renesansowej literatury polskiej-Janowi Kochanowskiemu i Mikołajowi Rejowi.