Konkurs na recenzję Barć Film Festiwalu

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Konkurs na recenzję Barć Film Festiwalu

8 listopada, 2023 - 20 listopada, 2023

Regulamin konkursu na recenzję wydarzenia pn. BARĆ FILM FESTIWAL odbywającego się od 24 do 26 listopada 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Barcinie,
  Artylerzystów 8, 88-190 Barcin, tel. 52 353 93 90.
 2. Miejski Dom Kultury w Barcinie jest pomysłodawcą i twórcą wydarzenia pn. Barć Film Festiwal.
 3. Barć Film Festiwal to regionalne wydarzenie filmowe odbywające się w dniach od 24 do 26 listopada 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.
 4. Szczegółowy program Barć Film Festiwalu znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz studentów do 26 r.ż.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu; kartę dostarczyć można osobiście do MDK w Barcinie lub wysłać skan na adres: m.grobelska@mdkbarcin.com.pl w terminie do 20 listopada 2023 r.
 7. Zasady udziału w konkursie:
  1. udział w wydarzeniach, seansach, spotkaniach odbywających się w ramach Barć Film Festiwalu
  2. przygotowanie recenzji z Barć Film Festiwalu
  3. dostarczenie recenzji do MDK (nie później niż 7 dni po zakończeniu festiwalu) w formie elektronicznej na adres m.grobelska@mdkbarcin.com.pl
 8. Organizator nabywa prawa autorskie do złożonej w konkursie recenzji i może ją dowolnie publikować na różnych kanałach promocyjnych i
 9. Nagrodą w konkursie jest wyjazd na 49. Festiwal Filmów Fabularnych do Gdyni. Formę wyjazdu – wybór środka transportu, terminy wyjazdu i powrotu ustala Miejski Dom Kultury w Barcinie. W ramach finansowania MDK pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i akredytacji festiwalowej.
 10. Laureat konkursu zobowiązany jest do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.2647 zpóź.zm).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. W przypadku nieprzyznania nagrody, przewiduje się nagrodę rzeczową.
 12. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA (załącznik nr 2 do regulaminu) – KLIKNIJ W LOGO MDK ABY OTWORZYĆ PLIK

PROGRAM FESTIWALU (załącznik nr 1 do regulaminu)

 

Szczegóły

Start:
8 listopada, 2023
Koniec:
20 listopada, 2023
Wydarzenie kategoria:

Miejsce

Miejski Dom Kultury w Barcinie
Artylerzystów 8
Barcin,

Organizator

MDK Barcin