Dożynki Gminne


W sobotę 3 września w Barcinie Wsi odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy Barcin. Korowód poprowadził ks. proboszcz Arkadiusz Wzięch, następnie tegoroczni starostowie dożynek p. Iwona Kruszyna i p. Krzysztof Grzeczka niosący kosz z dożynkowym chlebem oraz delegacje z 13 sołectw naszej gminy. O godz. 14:00 rozpoczęła się uroczysta msza dożynkowa, następnie głos zabrał burmistrz Barcina p. Michał Pęziak, wręczono również podziękowania rolnikom wśród, których znaleźli się:p. Marianna Pawłowska z Pturka, Izabela i Henryk Kalka z Sadłogoszczy, Elżbieta i Tomasz Biel ze Złotowa, Sebastian Zwoliński z Młodocina. Podczas Dożynek wystąpiła Kapela Pałuki z Kcyni i Orkiestra Kujawy. Część oficjalną zamknęło nagrodzenie zwycięskich wieńców, III miejsce zdobyło sołectwo Barcin Wieś, II miejsce dla Sołectwa Młodocin, I miejsce powędrowało do sołectwa Krotoszyn. Swoje stoiska miały Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie można było spróbować domowej roboty przysmaków, była darmowa grochówka, loteria kotylionowa, oraz strefa dla najmłodszych. Na dożynkowej scenie wystąpił zespół Wesoła Biesiada, Modelinka i Model MT a o godz. 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do północy.